(c) 2015 NetService Robert Dopierała
Ceny wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie oraz ceny odprowadzanych ścieków
ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, tel/fax. 063 273 07 61


Uchwała Rady Miejskiej W Kłodawie w sprawie taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Wysokość opłat za wodę i ścieki