(c) 2015 NetService Robert Dopierała
Witamy na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, tel/fax. 063 273 07 61
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie jest samorządowym
zakładem budżetowym Gminy Kłodawa. Powstał w 1991 roku,
w wyniku podziału Wojewódzkiego PrzedsiębiorstwaWodociągów
i Kanalizacji w Koninie. Zakład odpowiedzialny jest za zaopatrzenie w wodę oraz gospodarkę wodno-oeciekową na terenie Gminy Kłodawa.
Zarządza w imieniu Gminy ujęciami wody, siecią wodociągową
i kanalizacyjną oraz mechaniczno-biologicznymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Pomarzany (o przepustowości 3160 m3/d) oraz w Straszkowie (o przepustowości 100 m3/d).
ZWiK posiada dwie Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane
w miejscowościach Kłodawa i Luboniek, gdzie łączna produkcja wody wynosiok. 2500 m3/d. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pomocą sieci wodociągowej o długości 214,8 km, natomiast proces oczyszczania oecieków realizowany jest poprzez sieć kanalizacyjną o długości 29 km. Produkowana przez nas woda spełnia wszelkie wymagania dla wody pitnej, a jej jakość monitorowana jest przez akredytowane laboratoria.
Naszym głównym celem jest utrzymanie oraz podwyższanie jakości
świadczonych usług, zarówno związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, jak i odprowadzaniem ścieków. Dokładamy wszelkich starań aby ceny oferowane naszym odbiorcom były konkurencyjne.

W latach 2013-2014 zostały zrealizowane zadania związane z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (PROW). Beneficjentem projektu był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, a jego całkowita wartość to 1.561.567,29 zł, przy wnioskowanej wartości dofinansowania 940.764,20 zł. Dzięki zrealizowanemu projektowi PROW rozbudowano wiejską sieć wodociągową w miejscowościach: Bierzwienna Długa-Kolonia, Dębinai Kobylata, wybudowano nowe ujęcie wody ze studni głębinowej oraz wiatę
do składowania i osuszania osadów z wiejskich oczyszczalniścieków. Dokonano również zakupu koparko-ładowarki
(dla potrzeb składowania i osuszania osadów) oraz specjalnego samochodudo czyszczenia i udrażniania siecikanalizacyjnych.W ramach programu Infrastruktura i Środowisko Gmina Kłodawa wspólnie ze ZWiK
w latach 2016-2020 będzie realizowała pięć inwestycji:
• rozbudowę i modernizację Oczyszczalni OEcieków w Pomarzanach;
• rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;
• budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Pomarzanach;
• budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej w Kłodawie;
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki w Kłodawie.